Borås Stad
Do-it-yourself-arenan för ungas innehåll!
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Youtube!
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Youtube!
Do-it-yourself-arenan för ungas innehåll!
Brygghuset
Borås Stad

ANSVARSFULLA

Självbild (Hur vi känner oss)

Temp


På Brygghuset skapar vi förutsättningar för ungas framgång i meningsfulla och drogfria sammanhang, där man blir tagen på allvar. Vi hjälper dem att frigöra sina begåvningar i en skön och trygg men utmanande miljö där de kan känna, se, drömma, skapa, lära och umgås tillsammans. Utan kostnad ställer vi lokaler och expertis till deras förfogande, så de kan omsätta sina idéer till spännande innehåll i dess rätta sammanhang.

Brygghuset involverar unga i både drift och utveckling av verksamheten. Brygghusets Café är en viktig del för helheten. Vi strävar efter ett utbud av närproducerat, ekologiskt/Fair Trade och hembakat.

Alla är värda att lyckas, känna doften av framgång och våga skapa en framtid på egna villkor.

VARJE KÄRNVÄRDE ÄR UNIKT

Brygghusets fem kärnvärden bildar en helhet och ligger till grund för vår verksamhetsidé.

SAMVERKANDE

KREAKTIVA

ANPASSNINGSBARA

PROFESSIONELLA

ANSVARSFULLA


DELA PÅ SOCIALA MEDIER

FACEBOOK

instagram

NYHETSBREV

Vill du ha koll på vad som händer på Brygghuset? Genom din anmälan ger du tillsvidare Brygghuset ditt samtycke att lagra ditt namn och e-post.