Borås Stad
Do-it-yourself-arenan för ungas innehåll!
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Youtube!
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Youtube!
Do-it-yourself-arenan för ungas innehåll!
Brygghuset
Borås Stad

anpassningsbara

Utveckling (Hur vi förhåller oss till samhällsutvecklingen)

Temp

På Brygghuset förhåller vi oss till samtiden, genom att erbjuda alla som vill, möjligheten att presentera idéer om eget innehåll. Vi sammanför bildning, kultur och fritid under ett och samma tak, i ett tillåtande klimat med utrymme för varierat innehåll. På så vis skapar vi rum och möten över gränserna, samt mervärde för husets primära målgrupp, unga från 16 år.

För att möjliggöra detta öppnar vi upp dörrar hos sekundära, strategiska målgrupper; skolor, föreningar, organisationer, företag med flera, som har till uppgift att bidra med energi och innehåll. Här involveras unga i skarpt läge tillsammans med vuxna i olika sammanhang. Därför är närvaro och initiativ från vuxna en stödjande funktion för helheten.

VARJE KÄRNVÄRDE ÄR UNIKT

Brygghusets fem kärnvärden bildar en helhet och ligger till grund för vår verksamhetsidé.

SAMVERKANDE

KREAKTIVA

ANPASSNINGSBARA

PROFESSIONELLA

ANSVARSFULLA


DELA PÅ SOCIALA MEDIER

FACEBOOK

instagram

NYHETSBREV

Vill du ha koll på vad som händer på Brygghuset? Genom din anmälan ger du tillsvidare Brygghuset ditt samtycke att lagra ditt namn och e-post.