Borås Stad
Do-it-yourself-arenan för ungas innehåll!
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Youtube!
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Youtube!
Do-it-yourself-arenan för ungas innehåll!
Brygghuset
Borås Stad

Finns det några åldersgränser på Brygghuset?

Brygghusets målgrupp är unga mellan 16 och 29 år.

• Från det år du fyller 16 finns möjligheten att boka och låna gratis lokaler, samt ta del av rådgivning/hjälp ifrån personalen om du vill arrangera eller dra igång något i huset.


Vi tackar nej till barn- och vuxenverksamhet med några undantag:

• Vuxna 30+ kan boka och låna gratis lokaler om de kan motivera nyttan för vår målgrupp. Detta under förutsättning att minst 50% av besökarna/deltagarna är inom vår målgrupp. Exempelvis en ledarstyrd verksamhet som drivs av vuxna, eller offentliga event som arrangeras av vuxna, där vi bedömmer innehållet som intressant för vår målgrupp.

• Unga under 16 år (alt det år du fyller 15) är inte mogna att boka lokaler på Brygghuset, men är välkomna i sammanhang om minst 50% av besökarna/deltagarna är inom vår målgrupp.

• Offentliga event. Att besöka ett offentligt event som är öppet för alla, eller vårt café innebär sällan någon åldersgräns.

Läs mer i vår Bokningspolicy.

» TILLBAKA TILL VANLIGA FRÅGOR


DELA PÅ SOCIALA MEDIER

FACEBOOK

instagram

NYHETSBREV

Vill du ha koll på vad som händer på Brygghuset? Genom din anmälan ger du tillsvidare Brygghuset ditt samtycke att lagra ditt namn och e-post.