Borås Stad
Do-it-yourself-arenan för ungas innehåll!
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Youtube!
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Youtube!
Do-it-yourself-arenan för ungas innehåll!
Brygghuset
Borås Stad

Vad är D.I.Y på Brygghuset?

Temp

Och varifrån kommer D.I.Y?

Redan sedan starten har vi varit tydliga med att vi inte arrangerar någons idéer åt någon. Däremot erbjuds alla som respekterar vår Bokningspolicy möjligheten att presentera egna idéer om eget innehåll.

Du står för innehållet och Vi för lokalerna

D.I.Y, en förkortning av begreppet do-it-yourself eller gör-det-själv, ett uttryck och vedertaget begrepp som har eskalerat i användning i Sverige på senare år. För många har det kommit att representera en sorts modern händighet; uttrycket associeras till exempel med dem som hellre snickrar ihop ett bord än köper ett färdigt. Gör det själv alltså. På Brygghuset innebär det att våra besökare, inom vissa ramar, själva gör huset till vad de vill att det ska vara. På så vis har vi blivit en inkluderande mötesplats, där vi är ganska restriktiva när det kommer till fasta verksamheter, för att istället vara ett hus som många kan ta del av. På Brygghuset står medborgarna, som ofta är unga, för innehållet. Konserter, events, utbildningar, utställningar, film- och spelkvällar är bara några exempel på vad man kan använda Brygghuset till.

D.I.Y-begreppet uppstod under 1950-talet i amerikanska hushåll. Byggsatser av olika slag började säljas tillsammans med byggbeskrivningar på ett nytt och revolutionerande sätt, vilket gjorde människor mer självständiga från hantverks­företagen.

Under 1970-talet utvecklades begreppet också i ett annat område; det kulturella.

D.I.Y är också starkt förknippat med en subkultur som växte fram i samband med musikkulturen i slutet av 1970-talet, men då hade det en mer politisk betydelse. De kommersiella bolagens inflytande minskade när artister, författare och andra kulturarbetare började ge ut musik och böcker på egen hand, åka på lågbudgetturnéer och skapa en närmare relation till sina fans. I de här fallen kallas D.I.Y ofta för indie, eller independent. Här ser vi tydliga kopplingar till vår egen kultur, som vi har valt att kalla Bryggkultur. Vi är inget finrum för eliten, eller en hemvist för stora kommersiella aktörer.

Vi är en ganska liten, men Borås i särklass mest använda arena för mindre arrangemang, där unga tillsammans med vuxna, under enkla förhållanden får möjlighet att förverkliga sina idéer, för sin publik och besökare.

D.I.Y har idag 2 280 000 000 träffar på Google och är fortfarande förknippat med människor som i egen regi skapar något.

FACEBOOK

instagram

NYHETSBREV

Vill du ha koll på vad som händer på Brygghuset? Genom din anmälan ger du tillsvidare Brygghuset ditt samtycke att lagra ditt namn och e-post.