Borås Stad
Do-it-yourself-arenan för ungas innehåll!
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Youtube!
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Youtube!
Do-it-yourself-arenan för ungas innehåll!
Brygghuset
Borås Stad

Finns det några åldersgränser på Brygghuset?

Man är mogen för Brygghuset det år man fyller 16, men ingen kan bli för gammal. 

För dig mellan 16-29 år, finns i regel alltid kostnadsfria lokaler samt rådgivning/hjälp om du vill skapa eget innehåll och/eller vill dra igång något, exempelvis en konsert, filmkväll eller ett möte med din förening. 

Vuxna 30+ är också välkomna. För dig som är ”vuxen” gäller dock andra regler. Då tar vi i regel ut lokalhyra, med några undantag för öppna events och vid tillfällen då vuxna gör saker tillsammans med unga.

Läs mer i vår Prispolicy och Bokningspolicy.

På Brygghuset är vuxnas närvaro och initiativ till innehåll positivt. Det finns många eldsjälar inom skolan, föreningslivet, studieförbunden, näringslivet etc, där man liksom Brygghuset ser fördelar i att mötas över åldersgränserna. Vi tackar nej till barnverksamheter och innehåll som har för avsikt att involvera eller rikta sig till unga under 15 år.

Att besöka ett öppet offentligt event eller vårt café, innebär sällan någon åldersgräns. Däremot måste man ha åldern inne för att boka lokal och eller/ skapa innehåll på Brygghuset.

» TILLBAKA TILL VANLIGA FRÅGOR

FACEBOOK

instagram

NYHETSBREV

Vill du ha koll på vad som händer på Brygghuset? Genom din anmälan ger du tillsvidare Brygghuset ditt samtycke att lagra ditt namn och e-post.